SUY TƯỞNG – Marcus Aurelius, tập 03

SUY TƯỞNG – Marcus Aurelius, tập 03

Như rằng việc học tiếng Hy Lạp cũng tốt như tiếng La Tinh. Vì ít nhất kể từ thế kỉ đầu tiên trước công nguyên. Tầng lớp thượng lưu, cơ bản đã sử dụng song ngữ, và Marcus nói và viết tiếng Hy Lạp trôi chảy như thể tiếng Pháp đối với một quý tộc Nga TK18, tiếng Trung của một cận thần Nhật Bản thời Heian. Marcus muốn đọc Homer’s Iliad, Odyssey và các bi kịch của Euripides bên cạnh với Aeneid, và học những bài nói chuyện của nhà hùng biện vĩ đại người Hy Lạp, Demosthenes một cách chuyên sâu như vị chính khách La Mã, Cicero, Nhà văn và những nghệ sỹ Hy Lạp, những người đã cấu thành tri thức tinh hoa tại thủ đô. Vào những lúc cuối đời, khi nói chuyện với quan ngự y, Galen, ông ấy đã sử dụng nó như thể ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Trên tất cả, tiếng Hy Lạp áp đảo về các tác phẩm triết học. Vào cuối thời Cộng Hòa và giai đoạn đầu của đế chế, những nhà văn như Lucretius, Cicero và Seneca tạo ra các tác phẩm triết học bằng tiếng Latin, với những thành công đáng chú ý. Nhưng, những nhà tư tưởng vĩ đại như- Plato, Aristotle, Theophrastus, Zeno, Chrysippus, Epicurus, etc. – tất cả đều là người Hy Lạp. Ngiên cứu về triết học một cách nghiêm túc cần có sự quen thuộc với ngôn ngữ, họ viết vào các thuật ngữ mà họ phát triển. Marcus sáng tác tác phẩm Suy Tưởng bằng tiếng Hy Lạp, một cách hết sức tự nhiện. (Trang 10)

Trả lời

Close Menu