SUY TƯỞNG – Marcus Aurelius, tập 05

SUY TƯỞNG – Marcus Aurelius, tập 05

(Tiếp trang 11)

Marcus sẽ học được nhiều thứ ở bên ngoài hơn là trong những lớp học. Để đào tạo các vấn đề về pháp luật và chính trị, một cách không chính thức ràng buộc vị quý tộc trẻ với các nhân vật lớn tuổi như Junius Rusticus, sự ảnh hưởng của ông đến Marcus, trong chương 1.7. Nhưng sự ảnh hưởng lớn nhất chắc chắn là cha nuôi của ông, Antoninus Pius. Marcus đã quan sát khi cha nuôi ông, tiếp nhận các đại sứ quán, ban hành các chính sách và chỉ định nó cho cấp phó của mình. Trong khi vị trí người thừa kế của Marcus đã được báo hiệu trước bằng nhiều cách khách nhau. Năm 140 ông làm việc như một lãnh sự ( ở tuổi 19), và tiếp tục cho đến năm 145. Cùng năm đó ông kết hôn với con gái của Antonius – Faustina, người có đóng góp vào Suy Tưởng 1.17.

Edward Gibbon, tác giả cuốn sách Lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã, mô tả sự trì vì của Antoninus là ” cung cấp rất ít chất liệu cho lịch sử, nó có lẻ nhiều hơn một chút so với mấy cuốn sổ đăng ký tội phạm, kẻ lừa đảo và những bất hạnh của nhân loại”. Nó cung ít thông tin về tiêu sử của Marcus. Trong 15 năm từ 145 – 161, chúng ta biết một ít về nghề nghiệp của Marcus. Cái nhìn thoáng qua về sự phát triển bên trong của ông, qua những lá thư liên lạc với Fronto. Triết Gia và Thẩm Phán là hai vai trò sẽ định hình phần còn lại của cuộc đời ông. Không có bằng chứng nào cho thấy ” Sự Chuyển Đổi” của ông sang triết học như một số nhân vật cổ đại. Nhưng rõ ràng giữa những năm 140s, triết học ngày càng trở thành trung tâm của cuộc đời ông. (Trang 12)

Trả lời

Close Menu